Jakie są rodzaje spawania?

W obecnych czasach istnieje wiele metod spawania. Ponieważ wiele osób nie ma zielonego pojęcia na temat spawania i ich metod to dzięki temu artykułowi posiądą nową wiedzę z tej dziedziny.
Pierwszą metodą spawania, jaką pragniemy przedstawić, jest spawanie gazowe 311-G. Proces tego spawania przebiega najczęściej przy spalaniu acetylenu w dość dużej temperaturze, która może dochodzić nawet do 3100 °C. Natomiast elementami spajanymi, które znajdują zastosowanie, przy tej technice spajania są blachy o grubości od 0,4 mm do 40 mm.
Kolejną metodą spawania jest spawanie elektryczne. Do wykonywania spawów tą technologią używa się spawarki, która osiąga temperaturę podczas spawania do 4000°C i stosowana jest do spajania blach o grubości od 1 mm do 80 mm.
Następną metodą spawania, którą także należy tutaj uwzględnić to spawanie elektrogazowe jest ono rozwinięciem metody spawania elektrożużlowego i jest do niego podobna zarówno pod względem oprzyrządowania, jak i zastosowania. Warto uwypuklić tutaj, że elektroda topiona nie jest przez ciepło generowane w żużlu, lecz podobnie jak w metodzie MIG/MAG przez łuk spawalniczy jarzący się w osłonie gazów ochronnych. Materiały przeznaczone do spawania tą metodą osiągają grubość od 12 mm do 100 mm.
Istotną metodą spawania, którą należy tutaj omówić, jest także spawanie elektronowe, czyli inaczej mówiąc spawanie wiązką elektronową. Technika tego spawania polega na nagrzewaniu miejsca łączenia przy pomocy wiązki elektronowej. Aby wykonać spawy, tą techniką należy użyć spawarki elektronowej. Trzeba również zwrócić tutaj uwagę, że takie spawanie odbywa się najczęściej w środku próżni rzędu 10-5 Tr, a także, że spoina tworzona jest poprzez stapianie się brzegów łączonych detali. Metoda tego spawania znajduje zastosowanie między innymi w połączeniu metali takich jak na przykład wolfram i miedź lub niob i miedź, ponieważ nie da się ich łączyć innymi technikami spawalniczymi.
Następną metodą spawania, o której należy tutaj wspomnieć to spawanie laserowe, które jest rodzajem techniki spawania polegającego na stapianiu obszaru styku wiązką promieni laserowych. Do przeprowadzania takiego spawania zazwyczaj jest potrzebna osłona gazu obojętnego.
Krótko prezentując, spawanie hybrydowe, to kombinacja spawania laserowego i spawania łukowego z elektrodą topliwą.
Natomiast spawanie plazmowe to metoda spawania z wykorzystaniem ogniskowania łuku elektrycznego. Aby powstała plazma, czyli zjonizowany gaz, wymagane jest dostarczenie wysokiej temperatury nawet do około 20 000 °C.
Nawiązując, do tematu należy także wymienić takie metody spawania jak: spawanie łukowo-wodorowe, spawanie termitowe, spawanie żużlowe.

 

Źródła:

www.esab.pl, www.wikpiedia.org