Cyprysiki, sosny i inne…

Iglaki to antyczny rodowód roślin, sięga około 290.000.000 lat. Znaczna część drzew szpilkowych to drzewa, jednak wybrane rosną jako krzewy. Mnóstwo, choć nie wszystkie, są zawsze zielone. Niektóre drzewa iglaste robią żywicę, która emanuje z ich pniaka i odgałęzień chroniących je przed atakiem owadów i grzybów. Istnieje około 600 gatunków drzew iglastych. Idzie wiosna, a […]