Dziki gołąb..

Gołębie stanowią dużą grupę ptaków wszechświata,
jest wśród nich gatunek „Ectopistes migratorius” , która w tłumaczeniu znaczy Gołąb pasażer, to chyba najliczniejsza odmiana ptaków na świecie. Zamieszkują mnogo hektarów lasów pierwotnych w Ameryce Północnej na wschód od Gór Skalistych.

Ich gromady sięgały do 300 km długości, były tak zawiesiste, że ciemniało niebo kiedy leciały, według szacunków populacyjnych z 19 wieku ich poziom wahał się od 1 mld do blisko 4 miliardów. poziom ludności w tym czasie docierała 5 miliardów osób i składała się z 40% w ogólnej liczbie ptaków w Ameryce Północnej.

Odmiana miała niebieską głowę, zad szary i czerwone  piersi. Kolory samców były jaśniejsze niż samic. kompresja liczby następowało wraz z utratą siedlisk , gdy europejska osada prowadziły do masowego wylesiania. Potem mięso
gołębie zostało skomercjalizowane jako tanie jedzenie dla niewolników i ubogich w 19 wieku, w wyniku łowów na dużą skalę gatunek zaczął pomniejszać stan.

Powolny spadek nastąpił od około 1800 do 1870 roku a później straszny ubytek między 1870 a 1890 rokiem. Uważa się że na świecie ostatni osobnik tego gatunku, zmarł 1 września 1914 roku w zoo w Cincinnati.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o gatunkach gołębi możesz zajrzeć na rasy gołębi . Świat gołębi kryje w sobie wiele ciekawostek, czyż nie?